KVALITETSINGENIØR/KOORDINATOR

Kvalitetsavdelingen jobber tett med produksjon og de andre avdelingene innen prosesskontroll, problemløsning og kontinuerlig forbedring.


Arbeidsoppgaver:
Utvikle og vedlikeholde styringssystemet innen kvalitet
Planlegge og gjennomføre kvalitetsrevisjoner
Gjennomføre prosess- og produktkontroll
Følge opp avvik og reklamasjoner
Gjennomføre strukturert problemløsning
Koordinere/delta i kontinuerlig forbedringsarbeid


Kompetanse og egenskaper:
Teknisk utdanning, og fortrinnsvis på bachelornivå
Fortrinn med erfaring fra produksjonsbedrift med tilsvarende oppgaver
Det kreves gode engelsk - og norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
Selvstendig, stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
God evne til tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon
Forståelse for analystisk arbeid, fokus på detaljer og gode IT-kunnskaper
 

Arbeidssted er ved vår fabrikk på Årdalstangen, Årdal kommune, og en rapporterer til Kvalitetssjef.
Kortfattet søknad med CV og attester sendes gjennom http://norsuncorp.no/careers/ innen 26.01.2018
 


Weews6tecegj3qxqix7o

NorSun AS

Søknadsfrist

26. januar 2018

Kontaktpersonar

Svein Ove Jørgensen