Helsepersonell med ledererfaring

Er du helsepersonell med erfaring fra endringsprosesser og ledelse, og nysgjerrig på en ny karrierevei? Sødermann AS søker etter en ny seniorrådgiver til vårt helseteam. 

Er du autorisert helsepersonell med minst fem års fartstid i kommunal sektor? Har du ledererfaring og/eller erfaring som fagkoordinator? Har du gode ideer om forbedring og videreutvikling i kommunal sektor? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Hvem er Sødermann?

Sødermann AS er et datadrevet analyse- og rådgivningsselskap lokalisert på Nordfjordeid. Vi jobber mot kommunal sektor over hele landet, og har i løpet av de siste tre årene bygget et spennende lokalt kunnskaps- og kompetansemiljø. Vår visjon er å skape varige verdier i lokalsamfunn gjennom å utfordre og endre rådende tankesett. Det gjør vi ved å øke handlingsrommet for kundene våre gjennom å tilføre nytenkning og gjennomføringskraft i skjæringspunktet mellom fag, organisasjon og økonomi.

Hva jobber vi med?

Vi yter rådgivningstjenester, samtidig som vi utvikler det digitale verktøyet Munikum®. Vi er i dag 19 ansatte som har ulik bakgrunn innenfor både kommunal og privat sektor – helsefag (sykepleie, vernepleie, ergoterapi), økonomi, organisasjonsutvikling, ledelse, prosjektstyring, rådgivning, politisk arbeid, salg, marked og IT.

Typiske rådgivningsoppdrag vi utfører er nært knyttet til grensesnittene mellom fag, økonomi og organisasjon. Vi er opptatt av å gjøre prosjekter som er tydelige på hvilken gevinst våre kunder sitter igjen med som et resultat av vårt arbeid. Vår metode innebærer også at vi legger vekt på å jobbe med tjenesteyterne lengst ute i organisasjonen. Denne tilnærmingsmåten har i stor grad bidratt til at vi har klart å hjelpe våre kunder med å se nye muligheter og legge til rette for vellykkede endringsprosesser.

Våre helserådgivere bidrar også inn i produktutviklingsprosessen rundt Munikum®. Munikum® er et digitalt og datadrevet delingsverktøy og en plattform som utvikles gjennom et offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt (OFU) i samarbeid med flere norske kommuner og med støtte fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Nordfjordeid Næringshage. Munikum® skal hjelpe ledere i kommunene med å finne og gjennomføre det vi kaller verditiltak – det vil si å øke handlingsrommet gjennom bruk av moderne teknologi for å klare og øke inntektene, redusere kostnadene, fremme den faglige kvaliteten, og styrke organisasjonen. Vi har fokus på delingsøkonomi og stordata analyse, og på sikt også maskinlæring og kunstig intelligens. I tillegg bygger vi selvsagt rådgivningstjenester rundt den spennende innsikten som verktøyet gir oss.

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging og analyse av kommunale tjenester innenfor helse- og sosialsektoren
 • Identifisere og analysere behov og muligheter for endring og utvikling i kommuneorganisasjonen
 • Prosjektstyring og –gjennomføring
 • Bygge gode kunderelasjoner
 • Delta i produktutviklingsprosesser

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høgskoleutdanning innen helsefag, med autorisasjon
 • Erfaring fra arbeid i kommunal pleie- og omsorgssektor, gjerne fra flere ulike kommuner
 • Ledererfaring og/eller erfaring som fagkoordinator
 • Erfaring med kommunale endringsprosesser
 • Erfaring fra arbeid med turnus / bemanningsplanlegging
 • God tallforståelse, analytiske egenskaper, og kunnskap om kommunal økonomi/regnskap
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper
 • Gjerne videreutdanning innen ledelse / administrasjon

Personlige egenskaper i tråd med våre verdier:

 • Troverdig – du er engasjert, trygg, tillitsskapende, ydmyk, selvstendig og beslutningsdyktig
 • Helhetlig – du er allsidig, strukturert, proaktiv, løsningsorientert og oppdatert
 • Annerledes – du er nysgjerrig, kreativ, nytenkende, utviklingsorientert og byr på deg selv

Vi tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø. Hos oss får du i stor grad mulighet til å påvirke din egen arbeidsdag, og du får jobbe inn mot en sektor som står overfor store og spennende endringer de neste årene. Vi har fleksitidsordning. Lønn etter avtale.

Stillingen vil være basert på Nordfjordeid, et aktivt lokalsamfunn i positiv utvikling. Mye reisevirksomhet må påregnes i enkelte perioder. 

For mer informasjon kontakt leder helse/sosial Hilde Yndestad Halland, hilde.hallande@sodermann.no, telefon 900 25 348, eller daglig leder Hilde Langtangen, hilde.langtangen@sodermann.no, telefon 456 36 999.

Søknad sendes til hilde.langtangen@sodermann.no innen 15.02.2018.


Zyptljhinnjd6pyjxr0y

Sødermann AS

Søknadsfrist

15. februar 2018