Pedagogisk leiar i Vieåsen barnehage

Om oss:

Vieåsen barnehage starta opp hausten 1987. Vi har no 2 avdelingar med 9 plassar for barn i alderen 0-3 år og 2 avdelingar med barn i alderen 3-5 år. Barnehagen har full dekking av pedagogar.


Ledig 100% vikariat som pedagogisk leiar

Vi søkjar etter pedagogisk leiar i 100% vikariat frå 22.01.2018 - 31.01.2019, truleg med høve til forlenging fram til 15.08.2019. Stillinga er for tida på avdelinga med barn i alderen 0-3 år.


Du må ha:

  • Barnehagelærarutdanning
  • Ha gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg


Vi ønskjer at du:

  • har engasjement og initiativ
  • kan arbeide sjølvstendig og i team
  • evnar å rettleie andre vaksne og ta i mot rettleiing
  • likar å oppdatere deg fagleg og utøve faget


Referansar må gjevast opp i søknaden.
Tilfredsstillande politiattest av nyare dato må leggast fram ved tilsetting.


Kontaktperson:

Meir informasjon om stillinga får du ved å kontakte styrar Sissel Elin Årdal, telefon 57820458/95143280 eller  epost: sea@forde.kommune.no.


 
Søknad:

Søk på stillingane med vårt elektroniske søknadsskjema som du finn på www.forde.kommune.no og oppgi saksnr. 17/3314.


 

Opu7b8uj3s1pbxr9glab

Førde kommune

Søknadsfrist

29. desember 2017

Kontaktpersonar