Fastlegeheimel i Luster kommune

Luster legekontor er lokalisert i Helsesenteret i Gaupne der og heile eininga Helse held til. Kommunen driv legekontoret mot refusjon av basistilskot.

Vi har ledig stilling for fastlege frå 01.11.2017 ved Luster legekontor. Pasientlista er på 500 og til stillinga er det lagd ein 40% stilling som sjukeheimslege ved Gaupne omsorgssenter.

Les meir og søk på stillinga via Luster kommune si heimeside:

www.luster.kommune.no


Segefnopddmhm8lwqd8n

Luster kommune

Søknadsfrist

1. oktober 2017

Kontaktpersonar

Knut Schønberg