Ledige sjukepleiarstillingar

Vågsøy kommune ønskjer å tilsetje fleire sjukepleiarar i heimeteneste og institusjon. Kommunen tilbyr faste stillingar i 100% eller stillingsprosent etter eige ønske. Løn til sjukepleiarar i turnus ligg kr 28 000,- over sentrale avtalar.

For meir informasjon kan interesserte ta kontakt med tenesteleiar:
Anita Brandal Solberg (Område Vågsøy, heimeteneste): 918 15 678 
Tone Husevåg (Område Fastlandet, heimeteneste): 994 73 470 
Margreet Maijer (Kulatoppen institusjon): 474 69 765

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden.

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Alle søkjarar til ledig stilling i Vågsøy kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Søknadar vert handsama fortløpande.

Vågsøy kommune

Søknadsfrist

tirsdag 31. desember 2019

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.