Kommunikasjon- og marknadsmedarbeidar med ansvar for digitale flater

Selskapa Framtidsfylket AS og Sogn og Fjordane Næringsråd arbeider begge med å løfte fram næringslivet i Sogn og Fjordane. I denne stillinga vert du ein viktig medspelar i selskapa sitt marknads- og kommunikasjonsarbeid.

Framtidsfylket er Sogn og Fjordane si eiga merkevare for karrieremulegheiter i fylket. Kjerneelementa i dette arbeidet er nettportalen Framtidsfylket.no, Framtidsfylket Trainee og Framtidsfylket Karrieremesser. Selskapet jobbar på eit overordna nivå med marknadsføring av Sogn og Fjordane som eit attraktivt bu- og arbeidsområde.

Sogn og Fjordane Næringsråd er ein nyskipa interesseorganisasjon for næringslivet i Sogn og Fjordane. Næringsrådet skal bidra til større vekstkraft og verdiskaping i regionen, fremme næringsinteresser og vere eit felles talerør for næringslivet.

Vår viktigaste oppgåve er å fremme næringsinteresser og inspirere til å bruke ressursane i fylket for å oppnå størst mulig verdiskaping.

Vi leitar etter deg som skal vere ein viktig medspelar i vårt team. Stillinga vil vere sentral i å halde i den daglege oppfølginga av nettsidene og dei sosiale mediene der selskapa er representert. Vi ser etter deg som er oppteken god kundebehandling, er dyktig på digitale flater og har ein god skriftleg formuleringsevne på nynorsk.

Arbeidsoppgåver for begge selskapa

 • Publisere og kvalitetssikre innhald på nettsidene
 • Setje opp og sende ut månadlege nyheitsbrev
 • Profesjonalisere vårt arbeid på sosiale medium
 • Skaffe nye, og følge opp eksisterande medlemmar
 • Produsere og publisere artiklar
 • Delta i planlegging av arrangement og aktivitetar
 • Administrative oppgåver

Kvalifikasjonar

 • Høgare utdanning innan relevante fag
 • Erfaring med tilsvarande oppgåver
 • Sterk på digital marknadsføring, webpublisering og visuell kommunikasjon
 • Ein tydeleg penn og gode formuleringsevner, både munnleg og skriftleg (nynorsk)
 • Fordel med foto/filmkunnskap
 • Ønskjeleg med kjennskap til næringslivet i Sogn og Fjordane

Eigenskapar

 • Initiativrik, serviceminded og god til å bygge relasjonar
 • Strukturert, pliktoppfyllande, med evne til å jobbe sjølvstendig
 • Og framfor alt; du har eit brennande engasjement for Sogn og Fjordane

Vi tilbyr

 • Ei variert stilling i eit lite team med stor ekstern kontaktflate
 • Gode arbeidsverktøy, dyktige kollegaer, samt eit utviklande og hektisk arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige vilkår
 • Engasjement 12 mnd. med mulegheit for fast tilsetjing
 • Fleksitid

Kontorstad: Førde

For meir informasjon om stillinga:

Framtidsfylket AS - Gro Rukan - telefon 913 21 392 / gro@framtidsfylket.no 

Sogn og Fjordane Næringsråd - Leon Bakkebø – telefon 908 34 487 / leonbakkebo@gmail.com

Skriftleg søknad med cv og attestar skal sendast per e-post til gro@framtidsfylket.no.

Merk e-posten: «kommunikasjons- og marknadsmedarbeidar»

Rbcshvffictyqamrzzrd

Framtidsfylket AS

Søknadsfrist

15. august 2017