Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Framtidsfylket Karrieremesser

Møt din framtidige arbeidsgjevar på Framtidsfylket Karrieremesser

Kvart år arrangerast karrieremesser der du kan møte eit stort utvalg frå næringslivet i Sogn og Fjordane. Sogn og Fjordane kjem til Trondheim, Oslo og Bergen for å møte og fortelje nettopp deg om kva moglegheiter fylket har å by på.

Datoar for neste års karrieremesser vil bli oppdatert på denne sida.

 

Karrieremessene i 2017

Desse tok plass i Trondheim 26.januar, Oslo 2.februar og Bergen 15.februar.

Sjå filmen om kvifor bedriftene kjem for å treffe nettopp deg!

 

Trykk her for å sjå kva for bedrifter du kunne møte i 2017

 

 

 

Footer