Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norge
6863 Leikanger

https://www.vlfk.no

jan.erik.weinbach@vlfk.no

Kontakt

Om oss

Sogn og Fjordane og Hordaland får saman til Vestland fylkeskommune frå 1. januar 2020. Det nye fylket vil vere slagkraftig med fleire tenester og nærare 650 000 innbyggarar.

Det nye fylket skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet.

Fylket skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa.

Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterkare felles kultur og identitet på tvers av dagens fylkesgrenser, samtidig som innbyggarane si tilknytning til lokalsamfunna vert tatt vare på.

Ledige stillingar