Sødermann AS

Bankgata 1
6770 Nordfjordeid

http://www.sodermann.no

post@sodermann.no

Kontakt

576 24 400

Om oss

Sødermann AS er et datadrevet analyse- og rådgivningsselskap lokalisert på Nordfjordeid. Vi jobber mot kommunal sektor, og har i løpet av de siste tre årene bygget et spennende lokalt kunnskaps- og kompetansemiljø.

Vår visjon er å skape varige verdier i lokalsamfunn gjennom å utfordre og endre rådende tankesett. Det gjør vi ved å øke handlingsrommet for kundene våre gjennom å tilføre nytenkning og gjennomføringskraft i skjæringspunktet mellom fag, organisasjon og økonomi.

På den ene siden yter vi rådgivningstjenester. På den andre siden, og i sterkt samspill, utvikler vi det digitale verktøyet Munikum®.

Rådgivningstjenestene våre har sitt utspring fra helse- og omsorgssektoren, men vi jobber med å utvide vår modell til hele kommunen.

Munikum® er et digitalt og datadrevet delingsverktøy og en plattform, som utvikles gjennom et offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt (OFU) i samarbeid med flere norske kommuner og med støtte fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Nordfjordeid Næringshage.

Munikum® skal hjelpe ledere i kommunene med å finne og gjennomføre det vi kaller verditiltak – det vil si å øke handlingsrommet gjennom bruk av moderne teknologi for å klare og øke inntektene, redusere kostnadene, fremme den faglige kvaliteten, og styrke organisasjonen. Vi har fokus på delingsøkonomi og stordata analyse, og på sikt også maskinlæring og kunstig intelligens.

Vi er i dag 19 ansatte som har ulik bakgrunn innenfor både kommunal og privat sektor – helsefag, økonomi, organisasjonsutvikling, ledelse, prosjektstyring, rådgivning, politisk arbeid, salg, marked, teknologi og IT-utvikling.

Ledige stillingar