SIMAS IKS Hovedbilde
SIMAS IKS

SIMAS IKS

Festingdalsvegen 368, 6854 Kaupanger, Norge
6854 Kaupanger

http://www.simas.no

post@simas.no

Kontakt

576 57 070

Om oss

SIMAS er eit interkommunalt renovasjonsselskap stifta 20. mai 1994. I eigarkommunane Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal bur det om lag 32.000 menneske. Årdal har eigen renovasjonsording. SIMAS handsamar i dag omlag 14.000 abonnentar.

SIMAS sine viktigaste oppgåver er å løysa eigarkommunane sine utfordringar innan avfallshandtering på ein best mogleg økonomisk, ressurs- og miljømessig måte. Her skal innbyggjarane sine ønskje og interesser takast omsyn til.