Missing caption
NRK Nynorsk mediesenter

NRK Nynorsk mediesenter

Prestebøen 2
6809 Førde

http://www.nynorskmediesenter.no

nynorskmediesenter@nrk.no

Kontakt

577 24 242

Om oss

Journalistopplæring
NRK Nynorsk mediesenter er eit opplæringssenter for meir nynorsk i media. Senteret har vore i drift sidan 2004 og held til i lokala til NRK Sogn og Fjordane i Førde. Senteret er ein del av organisasjonsstaben i NRK.

Søknadsfristar 15. april og 15. oktober
Vi tek inn fem nynorskpraktikantar i halvåret, med start i januar og august.

Nynorskpraktikantane får ei svært praktisk opplæring, med mykje praksis og lite teori. Dei er fire månader i Førde og to månader i ekstern praksis i ulike redaksjonar, i og utanfor NRK.

Praktikantane får løn under opplæringa, men har korkje bindingstid eller garanti om arbeid i NRK etterpå. I snitt arbeider 62% av dei som har gått her i media.

Vi leitar etter
Nynorskbrukarar som ynskjer å bli journalistar i radio, fjernsyn og på internett. Dei må vere engasjerte, samfunnsorienterte og språkleg medvitne.

Tilsette:
Magni Øvrebotten – leiar
Brit Jorunn Svanes – faglærar
Rune Fossum Lillesvangstu - faglærar