Norsk Landbruksrådgiving Vest  Hovedbilde
Norsk Landbruksrådgiving Vest

Norsk Landbruksrådgiving Vest

Krånavegen 5, 6823 Sandane, Norge
6823 Sandane

http://vest.nlr.no

vest@nlr.no

Kontakt

982 45 838

Om oss

Vi er den største landbruksfaglege rådgjevingsorganisasjonen på Vestlandet. Vår region strekker seg frå Sunnhordland til Sunnmøre. Vi har 32 rådgjevarar med ulik kompetanse som tilbyr bonden rådgjeving og kunnskapsformidling innan jord- og hagebruk, bygningsplanlegging, økonomi og næringsutvikling, HMS, miljø, kulturlandskap og økologisk landbruk. Vårt mål er å vere bonden sitt fyrsteval innan rådgjeving.

Vi formidlar fagkunnskap til beste for eit landbruk i utvikling. Vi er uavhengige og framtidsretta og byggjer rådgivinga vår på høg fagleg kompetanse og lokal kunnskap. Organisasjonen er bondeeigd og bondestyrt med årsmøtet som øvste organ. NLR Vest er del av NLR nasjonalt, som er ei landsdekkande rådgjevarteneste.

Norsk Landbruksrådgiving Vest  Kulturbilde

Ledige stillingar