NHO Vestlandet

NHO Vestlandet

Nordre Nøstekaien 1

http://www.nho.no/nho-vestlandet

nho.vestlandet@nho.no

Kontakt

Wenny Hansen

nho.vestlandet@nho.no

55 23 98 00

Om oss

NHO Vestlandet er Næringslivets Hovedorganisasjon si regionforeining i fylket.

NHO Vestlandet har som overordna mål å skape meirverdi for våre medlemmer.

NHO jobbar med rekruttering og kompetanse, nyttig medlemsservice, profilering og formidling av kunnskap, samt å få meir konkurransedyktige rammevilkår.