MMR Ocean Blue

MMR Ocean Blue

Gate 1

http://mmroceanblue.com

johanne.kvalheim@mmroceanblue.com

Kontakt

Johanne Kvalheim

johanne.kvalheim@mmroceanblue.com

41295684

Om oss

Stiftelsen Måløy Marine Ressurssenter (MMR Ocean Blue) skal styrke næringslivet i regionen gjennom å formidle, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekt og bygge næringsrelevant FoU-infrastruktur. MMR Ocean Blue utvikles i tett samarbeid mellom den marine næringen og det akademiske miljøet innen marin sektor. Vi har ambisjoner om at MMR Ocean Blue i løpet av en tiårsperiode vil bygges opp til et forskningssenter med ca. 35 ansatte.

Ledige stillingar