Missing caption
Luster Sparebank

Luster Sparebank

Øyagata 2
6868 Gaupne

http://www.luster-sparebank.no

post@luster-sparebank.no

Kontakt

576 82 700

Om oss

Luster Sparebank er ein sjølvstendig bank med hovudkontor i Gaupne og filial på Hafslo. Banken har ein rådveldekapital på 1,9 mrd. kroner og ein eigenkapital på vel 220 mill kroner. Luster Sparebank er ein solid bank med konkurransedyktige tilbod av finansielle produkt og tenester. Personleg kontakt, tillit, rådgjeving, raske avgjerder og god service er viktige element som me ynskjer å vidareutvikla.

Vi har i dag 28 tilsette, vi er i stor vekst og stadig interessert i fleire medarbeidarar. I 2007 byrja vi eit samarbeid med Frende Forsikring, og kan no tilby forsikring på alle felt. Utover dette har banken eit bredt kompetansefelt innan både privat- og bedriftsmarkedet.