Lærdal Næringsutvikling AS Hovedbilde
Lærdal Næringsutvikling AS

Lærdal Næringsutvikling AS

Postboks 28
6886 Lærdal

www.laerdalnu.no

post@laerdalnu.no

Kontakt

907 85 950

Om oss

Lærdal kommune og næringslivet har i fellesskap skipa Lærdal Næringsutvikling AS (LNU) for å drive eit meir målretta utviklingsarbeid. LNU er kontaktpunkt for saker som gjeld næringsutviklingsarbeidet i Lærdal kommune. Gjennom næringsfondet i Lærdal kommune har LNU gode verkemiddel og ressursar til å realisere dine idear.

Me er til for deg som ynskjer å utvikle verksemda du har, eller går med ein ide eller draum om å starte ny verksemd eller ny aktivitet. Ingen ide er for liten og ingen er for stor. Me kan også vere ein døropnar inn mot andre aktørar innan næringsutvikling.

Det beste med å jobbe med oss

Ledige stillingar