Jatak Kaupanger AS Hovedbilde
Jatak Kaupanger AS

Jatak Kaupanger AS

Bordvegen 2, 6854 Kaupanger, Norge
6854 Kaupanger

http://www.jatak.no

anders@jatakkaupanger.no

Kontakt

480 55 429

Om oss

Jatak Kaupanger AS er ein leiande produsent av takstolar og andre komplekse trekonstruksjonar til bygg og anlegg. Bedrifta har dei siste åra hatt betydeleg vekst, og nådde i fjor ein ny milepæl med ei omsetning på 100 MNOK. Parallelt med dette har bedrifta gjennomført betydelege investeringar i anlegg og ny teknologi, og vil under inneverande år ta i bruk ein ny industrihall for elementproduksjon. Kombinert med ein kompetent og motivert stab riggar Jatak Kaupanger seg for vidare vekst i dei kommande åra.

Jatak Kaupanger AS er ein av 5 eigarar i Jatak – kjeda som er Noregs største leverandør av trekonstruksjonar. Kjeda forsterkar eigarane si konkurransekraft gjennom felles innkjøp, marknadsføring og produktløysingar.

Jatak Kaupanger AS Kulturbilde

Ledige stillingar