Flåm AS

Flåm AS

Postboks 42
5742 Flåm

http://www.visitflam.com

info@visitflam.com

Kontakt

576 31 400

Om oss

Aurland Ressursutvikling (ARU) er ein av Noregs leiande reiselivsaktørar. I April 2020 fusjonerte ARU og Myrkdalen Fjellandsby. Gjennom fusjonen vart det etablert ein nasjonal reiselivsaktør med sterk regional forankring (Flåm og Myrkdalen), med mål om å vera motor i ei ytterlegare utvikling av reiselivet i Noreg. ARU og tilknytte selskap driv reisemålsutvikling med eigarskap til hotell, skisenter, volumbaserte reiselivsopplevingar (Flåmsbana og Fjordcruise), servering og butikkar, alt med eige sal- og distribusjonsapparat. Samla omsetjing er om lag 1MRD.

Det er i dag ca. 500 heilårs- og deltidstilsette og meir enn 1,2 millionar gjester i året. Vi vil byggje våre konkurransefortrinn ved å skape innovasjon, produktutvikling og resultatfokus i tett samarbeid med strategiske partnarar.

Ledige stillingar