Digitaliseringsdirektoratet Hovedbilde
Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet

Skrivarvegen 2, 6863 Leikanger, Noreg
6863 Leikanger

http://www.digdir.no

postmottak@digdir.no

Kontakt

224 51 000

Om oss

Digitaliseringsdirektoratet skal vere regjeringa sitt fremste verktøy for raskare og meir samordna digitalisering av offentleg sektor. Vi skal bidra til ein meir effektiv, brukarorientert og samordna offentleg sektor med auka deltaking, verdiskaping og innovasjon.

Vi er opptatt av mangfald, og oppfordrar alle kvalifiserte til å søkje jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet. Digitaliseringsdirektoratet har om lag 380 tilsette i Oslo, Leikanger og Brønnøysund.

Les meir om korleis tilsette i Digitaliseringsdirektoratet kombinerer ein spennande jobb med fritidsaktivitetar i Sogn. (Merk: Opprinneleg innhald er frå Difi i 2019 og før namneskiftet som trådte i kraft 1. januar 2020).

Ledige stillingar