Missing caption
Bolseth Glass AS

Bolseth Glass AS

Industrivegen 4, 6823 Sandane, Norge
6823 Sandane

http://www.bolseth.no

firmapost@bolseth.no

Kontakt

578 68 000

Om oss

Bolseth Glass AS er en av Norges ledende fasadeentreprenører.

Bedriften har hovedkontor og fabrikk på Sandane i Nordfjord, med
montasjeavdelinger i Oslo og Bergen. Vi utfører for øvrig oppdrag i hele Norge, og i noen tilfeller også i våre naboland Sverige og Danmark.


Vi prosjekterer, produserer og monterer komplette fasade- og glasstak, dører og vinduskonstruksjoner i aluminium og stål, samt
brannklassifiserte produkter. Våre produkter tilpasses som regel i
tverrfaglig samarbeid med byggherre, arkitekt og entreprenør slik at de
beste løsninger leveres i hvert enkelt prosjekt. I dag er hele
produksjonen basert på digitale produksjonsunderlag utført av våre
konstruktører. Alle produksjonsdata overføres digitalt til våre
CNC-styrte maskinsentre som kapper, freser og borer metallprofilene i fabrikken. Dette gir effektiv produksjon og høy kvalitet på alle
bearbeidinger.


Bedriften har en omsetning på rundt 100 mill. kroner, og har solid økonomi.


Bolseth Glass AS ble etablert i 1961, og sysselsetter i dag rundt 65
personer. Vi har et moderne anlegg med 4000m2 produksjonsflate, og et inngjerdet og delvis overbygd uteområde på 9000m2 for effektiv lagring av råvarer og ferdigvarer.

Missing caption