BOB Region NordVest

BOB Region NordVest

Postboks 234
6802 Førde

www.bob.no

kundesenter@bob.no

Kontakt

555 47 400

Om oss

BOB er det største boligbyggelaget på Vestlandet - og et av det største i landet.

Vi har i dag 66.000 medlemmer og forvalter 22.500 boliger Hordaland og Sogn og Fjordane.

Hovedtyngden av boligene som forvaltes er borettslag, men BOB har forvaltningstjenester for mange sameier og andre typer boligselskap. BOB har økonomisk, teknisk og juridisk spisskompetanse innen alle fagområder vedrørende nybygg og forvaltning av alle typer boligselskap. BOB har ca. 90 ansatte. Hovedkontoret er i Bergen, med regionkontor i Førde og kontor i Florø. BOB

Region NordVest er lokalisert i 17 av kommunane i Sogn og Fjordane med 2500 boliger i forvaltning. Sogn og Fjordane er et satsingsområde for BOB og tilgang på tomteland til nybygging av boliger er prioritert område for boligbyggelaget.