Akvahub AS Hovedbilde
Akvahub AS

Akvahub AS

Leirvik 64

https://akvahub.no/

post@akvahub.no

Kontakt

Asbjørn Dyrkorn Løland

asbjorn@akvahub.no

970 86 259

Om oss

Akvahub AS er ei felles forskings- og utviklingsavdeling for verksemder med tilknyting til havbruksnæringa. Sjølve verdiskapinga skjer i dei 9 eigarverksemdene, medan Akvahub si rolle er i forskings- og utviklingsfasen. Prosjekta som Akvahub engasjerer seg i skal bidra til ei meir berekraftig havbruksnæring.

Vi ynskjer å bidra til å utløyse utviklingspotensial ved å identifisere nyskapande moglegheiter hos eigarane våre. Vi organiserer og leiar utviklingsprosjekt og tilfører fagkompetanse på dei områda vi finn internt og nettverket vårt!

Og det heile skjer frå hovudkontoret vårt i Leirvik i ytre Sogn, samt frå distriktskontoret vårt sør i Bergen! Ta gjerne kontakt for ein uformell prat om kva vi kan få til saman enten du er jobbsøkjar eller ei verksemd som satsar på havbruk!

Det beste med å jobbe med oss

I Akvahub har du kontorplass i vakre i Leirvik i Sogn. Her blir du del av eit triveleg miljø, som også består av eigarbedrifta Multivolt. Med Sognefjorden som næraste nabo ligg alt til rette for fine turar og aktivitetar.

I Akvahub vil du alltid jobbe under same visjon: Akvahub ønsker å vere ei drivande kraft for ei bærekraftig utvikling av havbruksnæringa.

Velkommen til oss!

Akvahub AS Kulturbilde

Ledige stillingar

Type Stilling Stad Tilsettingsform Publiseringsdato
Prosjektleder marin innovasjon og utvikling Hyllestad Fulltid 22-09-2021