ADCom Fjord Data AS

Postboks 155
6801 Førde

www.adcom.no

ar@fjorddata.no

Kontakt

577 23 500

Om oss

ADCom Fjord Data AS har lang erfaring med å levere dei rette løysingane for å sikre stabil og kostnadseffektiv IT - drift. Vi leverer komplette løysingar innan økonomi/logistikk, CRM, HR og lønn. Vi er samarbeidspartnarar med dei leiande leverandørar som Visma, Aditro og Lenovo. Gjennom moderne løysingar innan desse fagfelta, kombinert med våre medarbeidarar sin kunnskap og erfaring, leverer vi totalløysingar til bedrifter i Sogn og Fjordane.

Ledige stillingar