Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter er det største rehabiliteringssenter på Vestlandet. Institusjonen har mål om å vere i front innan spesialisert rehabilitering og legg til rette for at tilsette opprettheld kompetanse og får vidareutvikle seg innan våre satsingsområder.

Senteret har tilbod om rehabilitering i spesialisthelsetenesta. Gjennom avtale med Helse Vest tilbyr vi døgn- og/eller dagopphald for personar med behov for tverrfagleg rehabilitering. Kring 1300 personar årleg får tilbod om rehabilitering ved institusjonen.

Senteret har rundt 90 tilsette fordelt på fleire ulike faggrupper.

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.