Accountor Gloppen

Accountor Gloppen (Rekneskapskontoret Gloppen AS) er eit autorisert rekneskapsførarselskap som tilbyr rekneskaps- og rådgjevingstenester innanfor dei fleste bransjar. Selskapet vart etablert i 1998. Hovedkontoret ligg på Sandane,i tillegg har vi eit lite avdelingskontor på Byrkjelo. Selskapet har ei variert portefølje av ca 700 kundar, og vi har 24 dyktige og engasjerte medarbeidarar.