Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune har ansvar for vidaregåande opplæring, kulturtiltak, tannhelse, folkehelse, vedlikehald og bygging av veger, samferdsle, næringsutvikling og regional planlegging. Fylkeskommunen har rundt 1400 tilsette, som utgjer 1100 årsverk. Det samla årlege budsjettet vårt er på om lag tre milliardar kroner, der investeringsbudsjettet utgjer om lag 350 millionar kroner. Vi er ein aktiv utviklingsaktør, som saman med kommunane, statlege etatar, næringslivet og organisasjonar arbeider med utviklingstiltak i heile fylket.

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.