Sparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Sogn og Fjordane er den åttande største sparebanken i landet og har 47 prosent av marknaden i fylket. Banken har ein forvaltningskapital på vel 52 milliardar kroner og nær 300 tilsette i Sogn og Fjordane og Bergen. Banken er det største finansielle fagmiljøet mellom Ålesund og Bergen.

Ledige stillingar finn du på www.ssf.no/jobb

Pl0n2clsrmoplx78m96l