Sparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Sogn og Fjordane er den åttande største sparebanken i landet og har 47 prosent av marknaden i fylket. Forvaltningskapitalen er på vel 52 milliardar kroner.

Banken har rundt 270 tilsette i Sogn og Fjordane og Bergen, og er demed det største finansielle fagmiljøet mellom Ålesund og Bergen. På hovedkontoret i Førde jobbar det rundt 140 tilsette. Heile 20 prosent av våre tilsette jobbar med teknologi og utvikling.

Vi har dei siste fem åra gjeve 155 millionar kroner av overskotet vårt tilbake til fylket gjennom gåver og sponsing innanfor idrett, utdanning, kultur og næringsretta prosjekt.

Er du nysgjerrig på oss? Vi vil gjerne høyre frå deg! Fagsjef Magnus Vie (95198436) sender deg vidare til relevante leiarar på ditt fagområde.

Ledige stillingar finn du på www.ssf.no/jobb

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.