Nordplan AS

Nordplan er leverandør av kunnskapsbaserte tenester innan Bygge- og anleggssektoren og tilbyr tverrfagleg rådgjeving og analyser til offentleg og privat verksemd. Selskapet er organisert i fire fagavdelingar:

  • Arkitektur og landskap
  • Bygg og konstruksjon
  • Plan og infrastruktur
  • Energi og miljø

Vi har hovudkontor i Nordfjordeid, og avdelingskontor i Førde, Vågå og Ålesund.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.