Adecco Norge AS, Sogn og Fjordane

Adecco i Sogn og Fjordane har kontor i Sogndal, Florø og Førde. Me har pr no 5 tilsette i Sogndal og Florø som samarbeider om å møte behovet for rekrutteringstenester hjå våre kundar. Adecco har ein landsdekkande organisasjon, og me har gode kollegaer i alle deler av Noreg. Kvar dag jobbar me for gode løysingar for våre kundar og våre medarbeidarar eller jobbsøkjarar. Me har eit bevisst forhold til verdigrunnlaget vårt Lagånd - Entreprenørskap - Kundefokus - Ansvarlegheit og Passion. Eller engasjement, som me likar å kalle det. Det me er mest kjent for er rekruttering og at me kan ta arbeidsgjevaransvar ved tidsavgrensa oppdrag. Me jobbar i dei fleste bransjar, men har vore tyngst innan petroleumsrelatert, maritim sektor og bygg og industri. Ved faste stillingar, tilbyr me å køyre heile eller deler av prosessen og kan skreddarsy prosjekt i lag med kunde. Me tilbyr spisskompetanse på utveljingsprosessar knytta til leiarrekruttering. Me kan også tilby rådgjeving og støtte i omstillingsprosessar.

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.