Enivest

Enivest er den største kommunikasjonsaktøren heimehøyrande i Sogn og Fjordane.

Våre hovudprodukt er internett, datakommunikasjon, TV, video og telefonitenester. Selskapet omsette nær 130 millionar i 2016 og har i dag 47 tilsette med hovudkontor i Førde.

Vår største føremon er Enivest sitt solide og framtidsretta fibernett. I tillegg har vi kvalifiserte og dyktige medarbeidarar. Dette gjev oss eit unikt høve til å utvikle viktige og framtidsretta kommunikasjonsløysingar som stettar dagens og morgondagens krav for å oppretthalde eit tenestetilbod av høg kvalitet. Enivest har lukkast med å flytte både omsetnad, arbeidsplassar og kompetanse til området som ein før år 2000 ikkje hadde i fylket vårt.

Vi trur på breiband og Internett som eit eineståande verkty og hjelpemiddel til å skape vekst, forretning og sterke relasjonar mellom folk og verksemder.

Våre kundar har stor nytte av vår lokale tilknyting og vi ynskjer å bli oppfatta som fleksible, tilgjengelege og "til å prate med". 

Hnyqqus76cea7noz7cti