Coast Seafood AS

Coast Seafood AS er eit leiande sjømatselskap med hovudkontor i Måløy, og konsernet har i dag 42 medarbeidere. Selskapet har eit ungt og dynamisk miljø, og er i stadig utvikling.

Måløy Seafood, lokalisert i Måløy og eigd av Coast Seafood, produserar pelagiske produkt, hovudsakeleg for eksport. Coast Seafood har i tillegg til hovedkontoret også salskontor og produksjonsfabrikk i Bergen, samt salskontor i Boston, USA og Dubai, De Forente Arabiske Emirater.

Coast Seafood kan tilby ein krevande og interessant jobb i eit fagleg stimulerande, og hyggeleg arbeidsmiljø.

Oe2pbc8yau3kvns9baxm