BDO AS

BDO er eit rådgivings- og revisjonsselskap med djupt fotfeste i samfunns- og næringslivet over heile landet. Me kjenner utfordringane, ser moglegheitene og samarbeider tett med kundane våre for å skape og sikre verdiar. Med 1700 tilsette og 70 kontor over heile landet er me tett på det lokale næringslivet.

Me ser stor verdi i å vera tilstades lokalt. Det bidreg til at me kan samarbeide tettare med kundane våre. Med entusiasme, fagleg styrke og bransjekunnskap, leverer me tenester med utgangspunkt i kundane sine behov. Slik bidreg me til å skape gode resultat og gode kundeopplevingar. Kundane våre er alt fra små og mellomstore bedrifter til store konsern i både offentleg og privat sektor.

Sjå også

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.