Brødrene Dahl Vasskraft

BD er markedsleiar i levering av utstyr for vassvegen til kraftverk i Norge. Vi er i dag 23 tilsette der 20 av desse har base på hovedkontoret i Dale. Våre ansatte har bakgrunn frå ulike områder og det gjer at vi har eit godt, slagferdig, tverrfagleg og teknisk vasskraftlag. Saman med våre samarbeidspartnarar møter vi utfordringar med gode løysingar.

 

Vi som jobbar i BD har det meir hektisk enn andre, fordi vi alltid strebar etter å vere best. For å vere best må ein utvikle seg hurtigare enn konkurrentane, og difor søkjer vi etter medarbeiderar som har eit glødande engasjement for dette faget. Du vil gjerne ha eit ansvar innan planlegging, teikning, utbygging og oppfølging av heile eller delar av småkraftanlegg både for profesjonelle kraftverksutbyggjarar og lokale energiprodusentar,  eller også drive aktivt sal og prosjektoppfølging av vår vasskraftportefølje.
Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.