Xform AS

Xform AS er et arkitektkontor med lang erfaring og kompetanse innen arkitektfaglig prosjektering. Vi jobber til en hver tid med å være et dynamisk arkitektkontor i takt med tid og utvikling.

Vi tilbyr tjenester innenfor hele spekteret av arkitekttjenester. Vi utarbeider konseptskisser, søknader, detaljprosjekt, reguleringsplaner og følger opp selve byggefasen.

Xform sine sivilarkitekter kan vise til solid erfaring fra et vidt spekter av referanseprosjekter. Forretningsbygg, boliger, fritidsboliger, offentlige bygg og arealplaner.

For at vi skal være mest mulig produktive og fleksible, legger vi vekt på at alle ved kontoret innehar all nødvendig kompetanse, og vi kvalitetsikrer arbeidet vårt gjennom godt teamarbeid. Gjennom profesjonalitet, effektivitet og liten administrasjon, mener vi at Xform er svært konkurransedyktige.

Xform er også et eiendoms- og utbyggingsfirma. Gjennom Xform Eiendom AS har vi de senere år realisert en rekke boliger med fokus på arkitektur.

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.