Bystøl AS

Bystøl AS er eit rådgjevande ingenørfirma innan bygge- og anleggsteknikk. Bystøl AS er eit uavhengig selskap eigd av dei tilsette og har hovudkontor i Vik i Sogn. Hovudaktiviteten vår er detaljprosjektering av småkraftverk og me har oppdrag over heile Norge. Me satsar i utlandet og har også oppdrag i Uganda, Rwanda og Indonesia. 

Bystøl AS har prosjektert over 65 småkraftverk med samla årproduksjon på 750GWh og er den mest  erfarne rådgjevaren i bransjen.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.