Maritim Forening Sogn og Fjordane

Maritim Forening Sogn og Fjordane er ein medlemsorganisasjon for aktørar i dei havbaserte næringane.
 
Våre fokusområder:

  • Skape gode møteplassar. Ved å dele kunnskap om behov, moglegheiter og løysingar kan samarbeid føre til nyskaping og vekst.
  • Vere ein døropnar til havnæringane, både til nye kundar og nye marknader. Vi ser koplingar mellom medlemsverksemdene, og ikkje minst mellom medlemmar og omverda.
  • Jobbe aktivt med synleggjering av medlemmane våre.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.