Maritim Forening Sogn og Fjordane

Interesseorganisasjon for maritim og offshoreretta verksemder i Sogn og Fjordane

Visjon: Maritim Forening Sogn og Fjordane skal skape ein samhandlingsarena som utviklar den sosiale kapitalen i den petro-maritime klynga i Sogn og Fjordane. Vi skal bidra til synleggjering av våre medlemmer nasjonalt og internasjonalt.

Slagord: Samarbeid for nyskaping og vekst

Forreningside: Maritim Forening Sogn og Fjordane skal drive leverandørutvikling gjennom strategisk arbeid, synleggjering og kommunikasjon, kvalifisering og kompetanseutvikling og ved å dele marknadskunnskap. Verksemder innan petro-maritime næringar i Sogn og Fjordane kan vere medlemmer i Maritim Forening Sogn og Fjordane. Vi vil til ei kvar tid arbeide for å styrke medlemmane sine interesser gjennom våre handlingsplanar.

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.