Astra Økonomi Nordfjord As

Astra Økonomi Nordfjord er eit autorisert rekneskapsførarselskap som er tilslutta Vekstra-kjeden.  Vi utfører rekneskaps- og økonomitenester for næringsdrivande og organisasjonar.  Vi tilbyr også konsulenttenester innan økonomisk rådgjeving.  Vi er i dag 2 tilsette.