Sogn og Fjordane Energi

Sogn og Fjordane Energi

Bukta
6823 Sandane

http://www.sfe.no

arnfinn.brekke@sfe.no

Kontakt

578 84 700

Om oss

SFE er den største energileverandøren i Sogn og Fjordane, og mellom dei store kraftselskapa på Vestlandet. Våre 250 engasjerte medarbeidarar jobbar i større fagmiljø innan elektro-, bygg- og maskinfag, IKT, energi, miljø, automasjon, krafthandel, marknad, sal, HR, økonomi, finans og kommunikasjon med meir.

SFE sin visjon er «kraft til å påverke framtida». Denne fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet. SFE er ein stor aktør i den norske kraftindustrien, med omfattande produksjon av fornybar energi, ansvar for over 4000 km linjenett og som ein engasjert leverandør av straum til husstandar og bedrifter over heile landet.

Ledige stillingar