Sande Settefisk AS

Sande Settefisk AS

Rv615 440, 6823 Sandane, Norge
6823 Sandane

http://www.hyen.no

sande@hyen.no

Kontakt

400 29 245

Om oss

Sande Settefisk AS held til på Rygg i Gloppen kommune i Nordfjord. Her har vi konsesjon på 1 million fisk av laks og regnbogeaure som vi leverer til kundar langs vestlandskysten. På Sande Settefisk har vi tilsette med opp til 30 års erfaring og høgare utdanning innan akvakultur fordelt på 6 tilsette. Anlegget har også ein lærling i sin stab. Sande Settefisk AS har sidan 1993 vore dotterselskap til Hyen Fisk AS. Selskapet er også medlem av Salmon Group. Anlegget er GlobalG.A.P sertifisert. Heimeside: hyen.no/sande-settefisk-as/

Ledige stillingar