Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS Hovedbilde
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

Hauglandsvegen 308
6968 Flekke

http://www.rkhr.no

post@rkhr.no

Kontakt

577 37 100

Om oss

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter er det største rehabiliteringssenter på Vestlandet. Institusjonen har mål om å vere i front innan spesialisert rehabilitering og legg til rette for at tilsette opprettheld kompetanse og får vidareutvikle seg innan våre satsingsområder.

Senteret har tilbod om rehabilitering i spesialisthelsetenesta. Gjennom avtale med Helse Vest tilbyr vi døgn- og/eller dagopphald for personar med behov for tverrfagleg rehabilitering. Kring 1300 personar årleg får tilbod om rehabilitering ved institusjonen.

Senteret har rundt 90 tilsette fordelt på fleire ulike faggrupper.

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS Kulturbilde

Ledige stillingar