Økonomiservice AS

Økonomiservice AS

Øyraplassen 11, 6887 Lærdal, Norge

https://www.oks-as.no/

catherine.stigenboen@vekstra.no

Kontakt

Catherine Stigen Bøen

catherine.stigenboen@vekstra.no

48167122

Om oss

Økonomiservice er eit rekneskaps- og rådgjevingsfirma med kontor i Lærdal, Årdal, Sogndal, Vang og Leikanger. Selskapet har per i dag 30 tilsette, der 12 er autoriserte rekneskapsførarar. I 2019 hadde me 30-års jubileum og gjekk inn i Vekstra-kjeda.

Bransjen og selskapet er i ei spanande utvikling med nye teknologiske løysingar og tenester der kundane sine behov er i endring. Me ynskjer å gjere kvardagen enklare for kundane våre gjennom å levere effektive tenester av høg kvalitet, slik at verdiskapinga blir høgare. Med utgangspunkt i dette er selskapet ein totalleverandør av økonomi- og rådgjevingstenester.

Det beste med å jobbe med oss

Vi har eit uformelt og godt arbeidsmiljø.

Ledige stillingar