Nordplan AS Hovedbilde
Nordplan AS

Nordplan AS

Pb. 224, Eidsgata 45

http://www.nordplan.no

post@nordplan.no

Kontakt

Randi Husevåg

post@nordplan.no

578 85 500

Om oss

Nordplan er leverandør av kunnskapsbaserte tenester innan Bygge- og anleggssektoren og tilbyr tverrfagleg rådgjeving og analyser til offentleg og privat verksemd. Selskapet er organisert i fire fagavdelingar:

  • Arkitektur og landskap
  • Bygg og konstruksjon
  • Plan og infrastruktur
  • Energi og miljø

Vi har hovudkontor i Nordfjordeid, og avdelingskontor i Førde, Vågå og Ålesund.

Ledige stillingar