NHO Vestlandet Hovedbilde
NHO Vestlandet

NHO Vestlandet

Nordre Nøstekaien 1

http://www.nho.no/nho-vestlandet

nho.vestlandet@nho.no

Kontakt

Grete Karin Berg

nho.vestlandet@nho.no

55 23 98 00

Om oss

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO jobbar for at medlemmane får arbeidsvilkår og utviklingsmogelegheiter som styrker næringslivet si konkurransekraft og lønsemd, som igjen gir grunnlag for ein god leve- og livsstandard i eit økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.


NHO Vestlandet har omlag 3500 medlemsbedrifter og åtte tilsette, og er lokalisert sentralt i Bergen sentrum og i Florø. Regionkontoret driv opinionsskapande arbeid i tett dialog med medlemsbedriftene og NHO-sentralt. Målet er å sikre gode rammevilkår og føreseielegheit slik at medlemsbedriftene og næringslivet som heilskap kan skape jobbar og verdiar.NHO Vestlandet Kulturbilde

Ledige stillingar