MMR Ocean Blue Hovedbilde
MMR Ocean Blue

MMR Ocean Blue

Gate 1

http://mmroceanblue.com

tb@mmroceanblue.com

Kontakt

Johanne Kvalheim

johanne.kvalheim@mmroceanblue.com

41295684

Om oss

Ocean Life Matters. Uten havet, hva er vi?

Gjennom Ocean Life Matters setter vi fokus på hvor viktig havet er, og ikke minst hvor viktig kunnskap om havet og bærekraftig handling er for å sikre stor nytte av det fantastiske havet vårt for fremtidige generasjoner.

Måløy Marine Ressurssenter, MMR, skal altså styrke næringslivet i regionen gjennom å formidle, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekt, samt bygge næringsrelevant FoU-infrastruktur. Ocean Blue utvikles i tett samarbeid mellom den marine næringen og det akademiske miljøet innen marin sektor.

Det beste med å jobbe med oss

Vi i MMR Ocean Blue er en ung stab, med et flertall av kvinner på kontoret! Vi jobber for et trygt og godt arbeidsmiljø, der alle skal inkluderes. Som et ledd i vår utvikling, ser vi etter medarbeidere som kan være med oss å utfordre og utvikle.

Er du den neste vi trenger å ha med på teamet? Send oss en uforpliktende mail!

MMR Ocean Blue Kulturbilde

Ledige stillingar