Hansen Technologies (tidlegare Enoro)

Hansen Technologies (tidlegare Enoro)

Dalstunet 7, 6963 Dale i Sunnfjord, Norge

http://www.hansencx.com

Adeel.Abbasi@hansencx.com

Kontakt

Adeel Gul Abbasi

adeel.abbasi@hansencx.com

40952526

Om oss

Hansen Technologies (tidlegare Enoro) er ein global leverandør av software og tenester for tre bransjer: energi, telekom og Pay-TV. Vi har kontorer på alle kontinenter, og vårt produktlinje, EnoroCX ble startet i Norge og har nå kontorer i Finland og Sverige.Sidan verksemda vart etablert i 1971, har vi bidrege til å gjere energibransjen stadig meir effektiv.

Hansen Technologies tilbyr innovative og kostnadsoptimale løysingar, tenester og tilleggsmodular innan ein brei verdikjede, som spenner langt utover det ein forstår som tradisjonelle kundeinformasjonssystem (KIS). Vi legg vekt på å forenkle samhøyrande komplekse prosessar utan å miste samanhengane. Programvara EnoroCX er i dag den mest moderne og fleksible på marknaden.

I dag består Hansen Technologies av over 170 høgkompetente medarbeidarar, som held til i Dale i Sunnfjord (hovudkontor), Førde, Oslo, Hamar og Lillehammer, samt noe tilsette i Trondheim, to kontorer i Finland og i Sverige. Mange av våre tilsette har bakgrunn frå ulike deler av verdikjeden i energibransjen, og supplert med høg IT-kompetanse har vi ei heilskapleg forståing som kjem kundene til gode. Hansen Technologies er opptatt av å ha ein nær dialog med kundane for å fange opp behov og ønske.

Ledige stillingar