Gravdalgruppa Hovedbilde
Gravdalgruppa

Gravdalgruppa

Postboks 147, 6801 Førde, Norge
6801 Førde

http://www.gravdal.no

post@gravdal.no

Kontakt

478 74 000

Om oss

Gravdal er eit velkjend og godt etablert namn i byggebransjen. Solid handverk til rett tid og avtalt pris har vore nøkkelen til suksess.

Gravdalgruppa består av Gravdalgruppa as, Gravdal Bygg as, Gravdal Prosjektutvikling as og Gravdal bustadprosjekt as.

Vi har sidan 1961 vore ein av dei leiande aktørane i byggjebransjen i Sogn og Fjordane og Hordaland. Hovudaktiviteten er totalentreprisar innan privat sektor, i hovudsak bustadmarknaden. Vi har òg lang erfaring med bygging av næringsbygg og omsorgsbustader, skular og barnehagar.

Gravdalgruppa har ca 50 tilsette. Hovudkontoret ligg i Førde, der vi også har ein stor, moderne kjøkkenbutikk med eit rikt utval av kjøkken, bad og garderobar frå kjente leverandørar. I tillegg har vi kontor i Bergen.

I juni 2019 etablerte eigarane av Gravdalgruppa og Hellvik Hus Gruppen eit felles eigarselskap, Hellvik Gruppen as. Hellvik Gruppen as hadde i 2019 ein omsetnad på kr 889 millionar og ein eigenkapital på kr 338 mill.

Gravdalgruppa Kulturbilde

Ledige stillingar