Fjordvarme AS Hovedbilde
Fjordvarme AS

Fjordvarme AS

Postboks 181
6772 Nordfjordeid

http://www.fjordvarme.no

magne.hjelle@fjordvarme.no

Kontakt

908 26 775

Om oss

Fjordvarme AS er ein uavhengig rådgjevar som leverer tenester knytt til prosjektadministrasjon, prosjektering og drift av energianlegg, fornybare energiløysingar og energibruk i bygg. I tillegg tek vi på oss prosjektering av VA-anlegg.

Fjordvarme AS held til på Nordfjordeid i Sogn og Fjordane og er samlokalisert med hovudeigar Nordplan AS.

Sjå også vår heimeside www.fjordvarme.no

For nærare informasjon kontakt;

Dagleg leiar, Magne Hjelle, 90826775 - magne.hjelle@fjordvarme.no

Ledige stillingar