Saga Fjordbase Hovedbilde
Saga Fjordbase

Saga Fjordbase

Fjord Base, Botnaneset

http://www.incgruppen.no

Marthe.Opheim@incgruppen.no

Kontakt

Marthe Opheim

marthe.opheim@incgruppen.no

57751800

Om oss

VI GRIPER MULIGHETER OG SKAPER VERDIER

INC Gruppen er opptatt av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. Selskapene våre har utviklet seg til en stor gruppe og er en viktig del av næringslivet i kommunen. INC Gruppen har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur, subsea og industrielt vedlikehold.

INC Gruppen består av 13 ulike bedrifter, som er engasjert innenfor et bredt spekter av tjenester og markeder. Hovedtyngden av disse er knyttet til oljeforsyningsbasen Fjord Base i Florø, med selskapene Fjord Base AS som eiendomsselskap og Saga Fjordbase AS som driftsselskap.

I tillegg har INC Gruppen stor aktivitet innenfor mekaniske fag, hovedsaklig gjennom West Industri Service-selskapene, og elektro og automasjon gjennom NBN Elektro. Disse selskapene leverer tjenester både on- og offshore, regionalt og nasjonalt. INC Gruppen har også satset på oppdrett av fisk, og har i dag oppdrett av marine arter i selskapet Havlandet Marin Yngel, og salg av laboratorietjenester fra selskapet Havlandet Forskningslaboratorium.

VELKOMMEN TIL NORGES STØRSTE OG GRØNNESTE FORSYNINGSBASE

Det arbeider ca. 550 mennesker på Fjord Base i tretti forskjellige selskap. Basen har 885 000 m² disponibelt areal, og 102 000 m² med veier, kaier og fellesareal.

Hver dag arbeider vi for at sikkerheten til alle på Fjord Base ivaretas, og vi jobber kontinuering med helse, mijø, sikkerhet og kvalitet(HMSK).

Saga Fjordbase Kulturbilde

Ledige stillingar