Etrygg  Hovedbilde
Etrygg

Etrygg

Postboks 123
6801 Førde

www.etrygg.no

post@etrygg.no

Kontakt

577 47 000

Om oss

Vi er eit selskap med fokus på rett og trygg bruk av elektrisitet.

Selskapet skal primært ta seg av dei lovpålagde krava som nettselskapa i SFE og Sunnfjord Energi er pålagde gjennom sine områdekonsesjonar.

Vi utfører kontroll av elektriske anlegg i bolig og bedrifter, undervisning i skolen og brannetterforskning. I tillegg til dette ønskjer vi å vere synlege i ditt nærmiljø, slik at du som brukar av elektrisitet skal vite om oss, og kunne bruke Etrygg aktivt for å bli ein trygg og effektiv energibrukar.

Ledige stillingar