Bulandet Miljøfisk Hovedbilde
Bulandet Miljøfisk

Bulandet Miljøfisk

Nordsjøvegen 936, 6987 Bulandet, Norge
6987 Bulandet

http://www.bulandetmiljofisk.no

christian@miljofisk.no

Kontakt

41446452

Om oss

Bulandet-modellen for landbasert akvakultur – berekraftig produksjon av laks og aure basert på norske naturlege fortrinn.

Bulandet Miljøfisk AS er eit utviklingsselskap i Askvoll kommune som har fått tildelt konsesjon for landbasert akvakultur av laks og aure. Selskapet kombinerer gjennomstrøyming med ei viss grad av resirkulering utan bruk av RAS-teknologi og biofilter. Med støtte frå Innovasjon Norge samarbeider Bulandet Miljøfisk AS med Norce og Universitetet i Bergen om utvikling av norsk miljøteknologi.

I Bulandet Miljøfisk skal laksen vekse opp i eit så naturleg miljø som råd – samtidig som vi kontrollerer faktorane som påverker fisken si helse og trivsel.

Ledige stillingar